Bezpečnostními službami se firma zabývá od roku 2001.

Cílem bezpečnostních služeb je ochránit zdraví a majetek klientů, zejména před nežádoucím vstupem nepovolaných osob.

Na profesionální úrovni firma zajištuje:

  • fyzickou ostrahu objektu (vnitřní i vnější),
  • ostrahu parkovišť, stavenišť,
  • recepční služby.

V rámci služeb firma poskytuje:

  • vybavení dle přání zákazníka (firemní uniforma aj.),
  • zaměstnance s čistým TR,
  • pravidelnou kontrolu výkonu služby,
  • základní protipožární dohled,
  • poradenská činnost.

Přes obchodní partnery firma zajišťuje speciální bezpečnostní služby jako je PCO (pult centralizované ochrany) či převoz hotovosti.

Rozsah činností fyzické ochrany objektů a recepčních služeb záleží vždy na konkrétních požadavcích klienta a potřebách daného objektu.

„Kvalita a důvěra je
ve vztahu důležitá.
Naší hlavní
výhodou je, že
jsme malá rodinná
firma. Umožňuje
nám to individuální
a profesionální
přístup ke každému
zákazníkovi”

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Nechte nám vzkaz, ozveme se do 48 h.
 


REFERENCE:

„Se službami firmy Sirius servis jsme byli plně spokojeni.“

Ondřej Pastrňák, Red Bull ČR

„Oceňuji osobní přístup i dlou-
hodobou spolupráci, služby firmy Sirius mohu doporučit.“

Ing. Jan Kárník, Comparex CZ

„Poznali jsme, že ještě existují
společnosti, které ke své práci
přistupují poctivě a svědomitě.“

Ing. David Miklas, DO-IT

Sirius servis s.r.o.

Velflíkova 1428/4, 160 75 Praha 6
IČ: 24807117, DIČ: CZ24807117

Tel.: +420 606 910 138

© 2013 www.sirius-servis.cz